Facebook simple

El..Facebook..simple.

Imatge

Imatge de Facebook

Imatge..del..face-xat

Imatge

Quan una revisora va expulsar per les braves a dos passatgers d’un tren sense més motiu aparent que el fet de ser catalans (article de Vilaweb).

imatge del tren

Salut, perennes.

Aquí he copiat un article de Vilaweb. A sota, teniu el vincle de l’article per si potser voleu visitar-ne la pàgina.

Em despedeixo de vosaltres de moment i us penjo l’article, que vagi bé:

.

.

Vincle de l’article: Article de Vilaweb ( http://www.vilaweb.cat/noticia/4161210/20131211/revisora-baixar-dos-passatgers-eren-catalans-amenaca-denunciar-los.html ).

La revisora que va fer baixar dos passatgers perquè eren catalans amenaça de denunciar-los

‘Tinc mania als catalans, i ara pels meus collons que baixeu’, els va dir · Els dos passatgers són un avi i un nét i anaven amb un Talgo.

———

La revisora de Renfe que dijous passat va fer baixar un avi i un nét a Montcada i Reixac pel fet de ser catalans amenaça de presentar una denúncia contra l’home per injúries. Ella mateixa va explicar ahir a VilaWeb que havia posat el cas en mans d’un advocat i que tenia uns testimonis que avalaven la seva versió dels fets. A més, segons ella, el Talgo de Barcelona a Girona amb què viatjaven no hi para, a Montcada.

Continua llegint

Estàndard

Norma sobre la conducta d’Unicorn Gris en els fòrums (versió que estava en període d’esmenes i ara es conserva per a memòria històrica).

Imatge de les lleis

.

———————————————————————————————-

Norma ja invàlida per tràmit normatiu. Aquest text normatiu era el que en el seu temps va ser proposat per a esmenes i, de resultes d’alguna de les seves esmenes, se’n va considerar convenient afegir-ne algun canvi. Ara, ja passat el període d’esmenes d’acord amb la seva exhortació final única, s’ha decidit normativament per part de l’administrador publicar el text ja vàlid en la wikipedia Lletra Perenne , amb les degudes modificacions, i conservar aquest text a efectes de memòria històrica. El meu agraiment personal als qui, en el seu cas, varen proposar esmenes o varen fer declaracions d’aprovació a la totalitat del text. Per tant, aquest text es declara conservat a efectes de memòria històrica i es passa a publicar-ne la seva versió definitiva a Lletra Perenne.

————————————————————————————————-

El text que va ser proposar per esmena, per tant, en la seva versió final, és el següent:

L’administrador proposa la següent norma i obre un període d’esmenes per a la mateixa, en espera de la seva futura aprovació:

.

———————————————————————————————-

Exposició de motius.

L’usuari internàutic Unicorn Gris (abans conegut com a Crom el nòrdic), en les seves experiències com a usuari de fòrums especialment (però no només) a les webs del Jueves, de DVG, del Racó Català i de Comunidad Umbria, va cometre certs errors (els quals no es descriuran aquí) que, sense haver d’oblidar la conducta negativa i criticable d’alguns usuaris d’aquells fòrums, i considera que aquests errors no s’haurien de repetir en el futur, per respecte moral als usuaris d’una propaganda que no era necessària.

Encara que aquesta norma no té tampoc perquè considerar-se tampoc com a imprescindible, s’ha considerat preferible el redactar-la i, és clar, al ser una norma, serà vinculant per a Unicorn Gris (parlo en tercera persona sobre mi mateix en aquest cas en particular, per qüestions pragmàtiques normatives més que no per qüestions d’egocentrisme) i, com a tal norma vinculant, Unicorn Gris haurà d’obeir-la.

Per ara, aquesta norma estarà durant 40 dies en proposta d’esmenes i, durant aquest temps, es preguntarà a varies persones quines esmenes proposarien a la norma mateixa. Un cop escoltades totes les propostes i, en tant en quan sigui així, de ser així, aplicats els canvis que es considerin adients respecte a les propostes, la norma entrarà en vigor.

Per tant, l’administrador proposa i obre un període d’esmenes a la norma següent:

Continua llegint

Estàndard

Norma sobre la no-edició dels comentaris dels usuaris a Sabor Perenne.

Als que la present vegin i entenguin,
sapigueu que
Unicorn Gris, l’administrador de la web Sabor Perenne, ha redactat i ara aprova la norma següent:

———————————————————————————————-

1. Els comentaris que en el seu cas, de ser així, siguin proposats pels usuaris a l’administrador en els articles de Sabor Perenne (la mateixa web en que es publica aquesta mateixa norma) no podran en ningun cas ser editats per l’administrador a partir del moment en que, en cas de ser així, siguin proposats per part de l’usuari al mateix administrador en algun article d’aquesta web, tant si aquesta prohibida modificació s’intentés de fer en el moment en que el comentari hagi estat proposat a l’administrador però encara no hagi estat publicat, com en qualsevol moment després d’haver estat publicat aquest mateix comentari. Per tant, l’edició de comentaris queda prohiba en tot cas per part de l’administrador per iniciativa pròpia.

2. Així com l’administrador en cap cas podrà editar els missatges d’acord amb l’article anterior, així mateix tampoc l’usuari no tindrà dret a exigir a l’administrador l’edició del seu missatge en ningun moment, si bé podrà exigir, i se li haurà de concedir si així mateix fós el cas, la supressió (tota supressió és completa d’acord amb els termes d’aquesta norma) del seu missatge. L’usuari s’haurà d’identificar correctament per a exigir la legítima supressió del seu missatge. Podran regular-se per norma els sistemes per a la identificació correcta de l’usuari com a exhortacions adicionals a aquesta mateixa norma. En cas que hi hagi discrepància entre l’usuari i l’administrador sobre si un missatge propietat de l’usuari ha de ser suprimit o conservat, l’administrador tindrà dret a tenir un diàleg amb l’usuari per a intentar convencer-lo d’un canvi d’opinió, si bé la decisió final correspon inapelablement a l’usuari mateix, qui podrà finalitzar el diàleg en qualsevol moment sense que l’administrador tingui dret a prolongar-lo indefinidament. Un cop finalitzat el diàleg, si l’usuari insisteix en mantenir la seva opinió de suprimir el missatge, aquest mateix serà suprimit. Per tant, en aquests termes, l’usuari pot demanar la supressió, però no l’edició, a l’administrador del seu propi comentari.

3. Caldrà distingir en tot cas la supressió (o eliminació, com a sinònim) d’un comentari de, en canvi, l’edició (o modificació, com a sinònim) del mateix. La supressió implica la desaparició total del comentari (o, almenys, la seva nova condició d’invisibilitat permanent e irreversible davant els simples usuaris), mentre que la modificació implica un canvi en el contingut sense una supressió (deixar un comentari amb el contingut completament buit seria una modificació, no una supressió).

Continua llegint

Estàndard